farklı sosyal ödevlerim ve sağlık bilgilerim 1

Atatürk Öğretmenler Cumhuriyet Sizden Fikri Hür Vicdanı Hür İrfanı Hür Nesiller İster Sözü İle Neyin Önemini Vurgulamaktadır Toprak Hayatımız İçin Niçin Önemlidir Toprak Hayatımızda Niçin Önemlidir Topraklarımıza Sahip Çıkmak Onları Doğru Kullanmak İçin Neler Yapabiliriz Sen Diline Örnek İki Cümle Yazınız Sen Diline Örnekler Sen Diline Örnek Cümleler Sen Diline Ve Ben Diline Örnekler Ben Diline Örnekler Ben Diline Örnek İki Cümle Yazınız Ben Diline Örnek Cümleler Sen Dilinin Özellikleri Nelerdir Ben Dilinin Özellikleri Nelerdir Ben Dilinin Yararları Dünyada Nüfus Dağılışının Bölgeden Bölgeye Farklılık Göstermesinin Nedenleri Nelerdir İklim, Su Kaynakları, Toprak, Yeryüzü Şekilleri Ve Maden Gibi Doğal Özellikler Nüfus Dağılışını Nasıl Etkiler Türkler Nüfus Dağılışını Değiştirecek Şekilde Ne Zaman Anadoluya Göç Etmişlerdir Kutup Çöl Dağ Ve Orman Bölgelerinde Neden Nüfus Dağılışı Azdır Kutuplarda Kimler Yaşamaktadır Kutuplarda Kimler Yaşar İklim Kuşakları Nüfus Dağılışı Üzerinde Nasıl Bir Etki Yapmıştır İklim Kuşakları Nüfus Dağılışı Üzerinde Nasıl Bir Etki Yaratmıştır Anadolu Tarih Boyunca İnsanların Tercih Ettiği Bir Coğrafya Olmuştur Ülkemizin Konumunu Önemli Hale Getiren Unsurlar Nelerdir Genç Ve Dinamik Bir Nüfusa Sahip Olmamızın Ülkemize Getirdiği Avantaj Ve Dezavantajlar Nelerdir İletkenler Dirence Sahip Midir Neden Geçmişte Kullanılan Aydınlatma Araçları İle Günümüzde Kullanılan Aydınlatma Araçlarını Karşılaştırınız Günümüzde İnsanlar Yaşamlarını Sürdürebilmek İçin Ne Tür Ekonomik Faaliyetleri Günümüzde İnsanlar Yaşamlarını Sürdürebilmek İçin Ne Tür Ekonomik Faaliyetlerle Uğraşmaktadırlar Günümüzde Dünya Ülkeleri Neden Gelişmiş Gelişmekte Olan Veya Geri Kalmış Şeklinde Nitelendirilmektedir Gelişmiş Gelişmekte Olan Ve Geri Kalmış Şeklinde Nitelendirilen Bölgeler Dünyanın Neresinde Yer Alıyor Türkiye’nin Ab İle Müzakereleri Ne Zaman Başlamıştır Günümüzde Geri Kalmış Olarak Nitelendirilen Ve Önemli Derecede Açlık Ve Sağlık Sorunlarının Yaşandığı Bölgeler Nerelerdir Dünyada Ekonomik Faaliyetler İle Nüfus Dağılışı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır Dünyada Ekonomik Faaliyetlerin Dağılımındaki Farklılıkların Nedenleri Nelerdir Dünyada Ekonomik Faaliyetlerin Dağılımındaki Farklılıklar Bu Bölgeye Yakın Bir Coğrafi Ülke Olması Türkiye’ye Ne Gibi Faydalar Sağlar Mevcut Kaynaklarımızla Karşılayamadığımız İhtiyaçlarımızı Nasıl Karşılayabiliriz Sizce Ülkemiz Hangi Ürünleri Diğer Ülkelere Satmaktadır İhraç Yada İthal Edilen Ürünlerin Kontrolü Nerede Ve Nasıl Yapılmaktadır 2004 Yılına Ait Verilerle Karşılaştırıldığında Türkiye Nasıl Bir Değişim Geçirmiştir En Fazla İhracat Ve İthalat Yaptığımız Ülkeler Hangileri Olabilir Niçin Almanya İle Ekonomik İlişkilerimizin Yoğun Olmasında Orada Yaşayan Türklerin Etkisi Türkiye Değişen Med Cezir Olaylarının Olduğu Bir Bölgede Bir İstikrar Feneridir İngilterede Taşıtların Direksiyonları Neden Solda Yer Almaktadır Çin Ve Rusya En Fazla İhracat Yaptığımız Ülkeler Arasında Olmadığı Halde, Neden En Fazla İthalat Yaptığımız Ülkeler Arasında Yer Almaktadır Devletler Arası İlişkilerde Ülkemizin Öncelikleri Neler Olabilir Atatürk Dış Politika İçin Neden Milli Dış Politika Nitelendirmesinde Bulunmuştur Dış Politikamızın Milli Olması Neden Önemlidir Tam Bağımsız Olan Bir Ülke İle Tam Bağımsız Olmayan Bir Ülkenin Dış Politikası Atatürk’ün Belirttiği Karşılıklılık İlkesi Dış Politika Açısından Neden Önemlidir Atatürk’ün Yurtta Barış Dünyada Barış Sözü Ülkemiz İçin Neden Önemlidir Türk Cumhuriyetleri Ülkemizin Dış Politikasında Neden Bir Önceliktir Tüm Türk Dünyasında Ortak Kutlanan Bayramlar Hangileri Olabilir Niçin Tüm Türk Dünyasında Ortak Kutlanan Bayramlar Nelerdir Bakü Ceyhan Ham Petrol Boru Hattına Niçin Gurur Hattı Denir Bu Hattın Türkiye’ye Ekonomik Ve Siyasi Getirileri Neler Olabilir Türk Cumhuriyetleriyle Yaptığımız İhracat Ve İthalatı Nasıl Artırabiliriz Sizce Çocuklar Bunca Zorluklara Rağmen Neden Okula Gitmekte Israr Ediyorlar Doğal Afetler Ve Çevre Sorunları Karşısında Uluslararası İşbirliği Neden Önemlidir Yaşadığımız Çevrede Ülkemizin Tanıtımına Katkı Sağlayacak Neler Vardır Sizce Universiade 2005’in Ülkemize Katkıları Neler Olabilir Karikatürde Verilmek İstenen Mesajı Açıklayınız Ticari Zeka Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Geçerli Midir Türkiye Açısından Değerlendiriniz  İzzet Baysal’ın Nasıl Birisi Olduğunu Düşünüyorsunuz

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Çocuk Gelişimi ve Sağlığı

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.